:

خدمات درمانی

خدمات > خدمات درمانی English version

در این بخش خدمات مربوط سلامت و درمان را می‌توانید مشاهده کنید. اگر دنبال مطب پزشک فارسی‌زبان و یا بیمارستان خاصی می‌گردید می‌توانید آن را در باکس زیر جستجو کرده و یا مستقیماً بر روی نقشه بیابید. همچنین به جز محل مطب هر پزشک و مسیر مناسب برای رسیدن به آن، اطلاعات تکمیلی دیگری نظیر ساعات کار، زبان پزشک، امکان پذیرش بیمار تازه و یا بیمه درمانی مورد قبول را نیز پیدا کنید.