تمپلهوف

تمپلهوف یک فرودگاه قدیمی است که سال‌هاست از آن استفاده نمی‌شود. زمین این فرودگاه در حال حاضر به عنوان پارک و فضایی برای انجام فعالیت‌های مختلف ورزشی- تفریحی توسط مردم مورد استفاده قرار می‌گیرد. در سه نقطه از پارک می‌توان کباب درست کرد که این نقاط با علامت مخصوص و نوشته (Grillplatz) مشخص شده‌اند.