مونبیوپارک

مکان مشخص‌شده برای کباب‌کردن در نزدیکی خیابان اورانین‌بورگر (Oranienburger Str) است.