دانشگاه آزاد برلین

پناهندگان با مدرک دانشگاهی می‌توانند برای ادامه تحصیل از  امکانات دانشگاه آزاد برلین برای پناهندگان استفاده کنند و از کلاس‌ها به صورت مجانی استفاده کنند.