مرکز خدمات‌دهی به پناهندگان و مهاجران

مشاوره درباره شغل و کیفیت شغلی در شاخه‌های پرستاری، رشته‌های فنی، صنعتی و بازرگانی.