د گ وو

«د گ وو» یک شرکت مسکن است که آپارتمان‌های ارزان‌تری را برای اجاره ارائه می‌دهد. برای یافتن چنین آپارتمان‌هایی باید مجوز برای دریافت مسکن دولتی یا WBS داشته باشید.