مرکز هنری و شهری / زک او

مرکز هنری و شهری یک فضای سبز است که هر روز ، هر ساعت برای عموم باز است. شما می‌توانید در این مکان پیک‌نیک کنید و دوستانتان را ملاقات کنید ، یا در تابستان از بار استفاده کنید. در روزهای مختلف برنامه‌های مختلفی در  زک‌او برگزار می‌شود: مثل کنسرت و بازار اجناس دست دوم.