فُلکزهُخ‌شوله پانکو

برای دریافت اطلاعات در مورد شرایط ثبت‌نام باید با مرکز آموزشی-فرهنگی فُلکزهُخ‌شوله پانکو تماس بگیرید. 

مسئول مرکز: Sebastian Haffner

 محل ساختمان اصلی ، طبقه ۳ ، اتاق ۳۰۸
در تعطیلات مدرسه این مرکز تعطیل است.