فُلکزهُخ‌شوله راینیکن‌دُرف (تِگِل - سِنتِر)

فُلکزهُخ‌شوله راینیکن‌دُرف در تِگِل - سِنتِر یکی از دفاتر فُلکزهُخ‌شوله راینیکن‌دُرف است. برای ثبت‌نام و یا مشاوره شما می‌توانید به دفتر مرکزی مراجعه کنید. و یا پیش از مراجعه تماس بگیرید. 

دفتر مرکزی: Tegel-Center اتاق ۵۰۴

ساعات تماس: از دوشنبه تا جمعه از ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۵:۰۰