فُلکزهُخ‌شوله راینیکن‌دُرف (فُنتانه-هاوس)

فُلکزهُخ‌شوله راینیکن‌دُرف در فُنتانه-هاوس یکی از دفاتر فُلکزهُخ‌شوله راینیکن‌دُرف است. برای ثبت‌نام و یا مشاوره شما می‌توانید به دفتر مرکزی مراجعه کنید. و یا پیش از مراجعه تماس بگیرید. 

دفتر مرکزی: Fontane-Haus اتاق ۲۶۰

ساعات تماس: از دوشنبه تا جمعه از ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۵:۰۰