فُلکزهُخ‌شوله راینیکن‌دُرف (هاوس آم زه)

فُلکزهُخ‌شوله راینیکن‌دُرف در «هاوس آم  زه» یکی از دفاتر فُلکزهُخ‌شوله راینیکن‌دُرف است. برای ثبت‌نام و یا مشاوره شما می‌توانید به دفتر مرکزی مراجعه کنید. و یا پیش از مراجعه تماس بگیرید. 

دفتر مرکزی:Haus am See

ساعات تماس: از دوشنبه تا جمعه از ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۵:۰۰