فُلکزهُخ‌شوله اِشپاندا

برای شرکت در کلاس‌های زبان آلمانی رایگان، پناهجویان بزرگسالی که در منطقه اِشپاندا زندگی می‌کنند می‌توانند برای ثبت‌نام و مشاوره در ساعات مشخصی با این مرکز تماس بگیرند.  

ساعات تماس: از دوشنبه تا پنج‌شنبه از ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰ و ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰