شورای مهاجران برلین

در این مرکز به پناهندگان برای یافتن کار و کارآموزی مشاوره داده می‌شود و آنها در مراحل مختلف گرفتن کار یا کارآموزی همراهی می‌شوند. مشاوره به زبان‌های فارسی، انگلیسی، آلمانی، ترکی و کردی انجام می‌شود. برای گرفتن وقت مشاوره تماس بگیرید.