گواهي حق مسکن (و ب اس)

با اين گواهي فرد مي‌تواند به آپارتماني كه توسط صندوق‌های عمومی حمايت می‌شوند، نقل مكان كند. تقاضا براي اين گواهي در اداره املاك و مسكن مربوطه رايگان است.

جهت دريافت اين گواهی، فرد بايد ضوابط متعددی را رعايت كند، بخصوص از لحاظ سطح درآمد. اگر درآمد فرد پايين‌تر از حد مشخصی باشد، می‌تواند این گواهی را دریافت کند. اين گواهی برای يک سال معتبر است.

 • شهروند آلمان
 • شهروند اتحادیه اروپا
 • شهروندان خارجی با اجازه سکونت حداقل یک سال؛ در صورتی که شما داراي تابعيت كشوری خارج ازاتحاديه اروپا باشید و  مجوز اقامتتان در آلمان حداقل یک سال اعتبار داشته باشد.

 

اسناد و مدارک ضروری

جهت تقاضا برای اين گواهی مدارک متعددی مورد نياز است كه برخی از آنها در ذيل آمده است. بسته به متقاضی ممکن است مدارک دیگری نیز ضروری باشند. در صورتی که مدارک شما کمبودی داشته باشد، اداره املاك و مسكن بعد از اينكه تقاضای شما را دريافت كرد با شما تماس خواهد گرفت و به شما اطلاع می‌دهد که چه مدارکی مورد نیاز است.

 • تقاضای گواهی شايستگی
 • صورت حساب  درآمد (برای هر فردی باید پر شود)
 • گواهی درآمد (باید پر شود و کارفرما آن را امضاء کند)
 • قطعه شناسايی (کپی)؛
  • برای هر فرد نام برده‌شده در تقاضانامه
  • پاسپورت و اجازه اقامت
 • كپی گواهی تولد
  • براي تمام فرزندان نام برده در تقاضانامه
 • كپی گواهی ازدواج
  • در صورتی که ازدواج کرده باشید.
 • برای افراد با تابعيت خارجي نیاز به کپی مدرک اقامت است.

 

اداره مسئول

اداره خانه‌سازیِ ناحيه‌ای كه فرد در آن زندگي می‌كند مسئول رسیدگی به تقاضانامه است. برای تحویل تقاضانامه  نيازی به گرفتن وقت قبلی از اداره مسئول نيست.

 

تعداد افراد، فضاي زندگي و محدوديت درآمدفضای زندگی به تعداد افرادی که كنار هم زندگی می‌كنند بستگی دارد. مثلا برای ۴ نفر حداکثر فضای زندگی ۹۰ متر است. به ازای هر فرد اضافه یک اتاق یعنی ۱۵ متر مربع به متراژ خانه اضافه می شود.

 

 

تعداد افراد

 

اتاق

 

حداكثر فضاي زندگي

 

١نفر

 

١ اتاق

 

٤٥ متر مربع

 

٢نفر

 

٢اتاق

 

٦٠ متر مربع

 

٣نفر

 

٣اتاق

 

٧٥ متر مربع

                     

٤نفر

 

٤اتاق

 

٩٠ متر مربع

 

    هر فرد اضافی        

 

يک اتاق اضافه

 

١٥ متر مربع اضافه

 

براي دريافت اين گواهی متقاضی نباید بيشتر از حد مجازدرآمد داشته باشد.

 

 

تعداد افراد

 

حد درآمد سالانه

 یک فرد متقاضي

١٢.٠٠٠ يورو

  با یک خويشاوند                                                                          

١٨.٠٠٠ يورو

 براي هر خويشاوند اضافي

  ٤.١٠٠ يورو اضافی