گواهي حق مسکن

با اين گواهي فرد مي‌تواند به آپارتماني كه توسط صندوق‌های عمومی حمايت می‌شوند، نقل مكان كند. تقاضا براي اين گواهي در اداره املاك و مسكن مربوطه رايگان است.

جهت دريافت اين گواهی، فرد بايد ضوابط متعددی را رعايت كند، بخصوص از لحاظ سطخ درآمد. اگر درآمد فرد پايين‌تر از حد مشخصي باشد، می‌تواند این گواهی را دریافت کند. اين گواهي براي يك سال معتبر است.


پیش‌شرایط

 • شهروند آلمان
 • شهروند اتحادیه اروپا
 • شهروندان خارجی با اجازه سکونت حداقل یک سال؛ در صورتی که شما داراي تابعيت كشوری خارج ازاتحاديه اروپا باشید و  مجوز اقامتتان در آلمان حداقل یک سال اعتبار داشته باشد.

 

اسناد و مدارک ضروری

جهت تقاضا براي اين گواهي مدارك متعددي مورد نياز است كه برخي از آنها در ذيل آمده است. بسته به متقاضي ممکن است مدارک دیگری نیز ضروري باشند. در صورتی که مدارک شما کمبودی داشته باشد، اداره املاك و مسكن بعد از اينكه تقاضاي شما را دريافت كرد با شما تماس خواهد گرفت و به شما اطلاع می‌دهد که چه مدارکی مورد نیاز است.

 • تقاضاي گواهي شايستگي
 • صورت حساب  درآمد (برای هر فردی باید پر شود)
 • گواهی درآمد (باید پر شود و کارفرما آن را امضاء کند)
 • قطعه شناسايي(کپی)؛
  • برای هر فرد نام برده‌شده در تقاضانامه
  • پاسپورت و اجازه اقامت
 • كپي گواهي تولد
  • براي تمام فرزندان نام برده در تقاضانامه
 • كپي گواهي ازدواج
  • در صورتی که ازدواج کرده باشید.
 • برای افراد با تابعيت خارجي نیاز به کپی مدرک اقامت است.

 

اداره مسئول

اداره خانه‌سازیِ ناحيه‌ای كه فرد در آن زندگي مي‌كند مسئول رسیدگی به تقاضانامه است. برای تحویل تقاضانامه  نيازي به گرفتن وقت قبلي از اداره مسئول نيست.

 

تعداد افراد، فضاي زندگي و محدوديت درآمد

فضاي زندگي به تعداد افرادی که كنار هم زندگي مي‌كنند بستگي دارد. کثلا برای ۴ نفر حداکثر فضای زندگی ۹۰ متر است. به ازای هر فرد اضافه یک اتاق یعنی ۱۵ متر مربع به متراژ خانه اضافه می شود. براي دريافت اين گواهي متقاضي نباید بيشتر از حد مجازدرآمد داشته باشد.