ترک خاک ( ابشیبونگ )

قانون  اخراج از کشور (Abschiebung) وقتی شامل حال شما می‌شود که از جانب شما برای امنیت عمومی و شهری خطری ایجاد شده باشد. به این معنا که شما فوراً باید به کشور خود بازگردانده شوید. حتی تنها اقدام شما هم می‌تواند منجر به اخراج شما از کشور شود؛ هرچند که موفقیت آمیز نباشد. ( این کار به کمک پلیس انجام می‌شود.)

معنای ترک خاک

قانون  اخراج از کشور وقتی شامل حال شما می‌شود که از جانب شما برای امنیت عمومی و شهری خطری ایجاد شده باشد. به این معنا که شما فوراً باید به کشور خود بازگردانده شوید. حتی تنها اقدام شما هم می‌تواند منجر به اخراج شما از کشور شود؛ هرچند که موفقیت آمیز نباشد. ( این کار به کمک پلیس انجام می‌شود.)

وقتی درخواست پناهنگی شما پذیرفته نشده است و یا به هر دلیلی اقامت شما تمدید نشده باشد هم، این قانون لازم الاجرا است.

 

اداره مسئول

اداره مهاجرت و پناهندگی آلمان، نهادی است که در مورد اجرایی شدن این قانون علیه هر پناهجو تصمیم می‌گیرد. این تصمیم به شکل یک درخواست کتبی برای شما فرستاده می‌شود. هنگامی که نامه‌ای در این زمینه دریافت کردید،۲ هفته فرصت اعتراض دارید. بهتر است به وکیل مراجعه کنید و جویای به حق بودن نامه مبنی بر اخراج از کشور شوید. زیرا در بعضی موارد اراده مهاجرت به ناحق نامه‌های اخراج از کشور برای پناهندگان و یا اتباع خارجی صادر می‌کند.

طبق قانون BGBl. II 1953 S. 559 اتباع خارجی در صورتی‌که در کشور مبداء خطر جانی برای فرد مورد نظر وجود داشته باشد(از نظر مذهبی(تغییر مذهب) ، دلایل سیاسی ویا عضویت در گروه‌های اجتماعی خاص) نمی‌توانند بازگردادنده شود .

طبق قانون Subsidiärer Schutz پاراگراف ۴ خط ۱، وقتی خطر اعدام و یا خطر مرگ در انتظار شما باشد، نمی‌توان شما را بازگرداند.

مهر ترک خاک

 

چه موانعی برای خروج از کشور می‌تواند وجود داشته باشد؟

۱) بیمار بودن و یا ناتوان بودن برای سفر

۲) نداشتن گذرنامه

۳) نبودن وسیله و یا مسیر مناسب برای سفر به کشور خود

۴) تحت تعقیب بودن در کشور مبدا